Strona główna  |  Dla dyplomantów

Informacje dla studentów

Terminy konsultacji:

Dostępne na http://www.kis.p.lodz.pl/godziny_przyjec.html


Materiały do zajęć

Materiały do zajęć laboratoryjnych dla studiów pierwszego stopnia znajdują się na platformie edukacyjnej WIKAMP edu.p.lodz.pl.
Logujemy się do systemu tak, jak do wirtualnego dziekanatu, czyli podając numer indeksu.
Aby zapisać się na dane zajęcia należy otrzymać hasło od prowadzącego.

Oto pozostałe materiały do zajęć:

Aktualności:

Dodano 7.01.2014
dotyczy Technologii Informacyjnej Dnia 8 stycznia zajęcia odbywają się normalnie, czyli w sali E107, godzina 12:15
Następne zajęcia odbędą się w czwartki:
16.01 - godz 17:00 - 19:15, sala E307
23.01 - godz 17:00 - 19:15, sala E307

Dodano 31.08.2011
dotyczy KCK Poprawa kolokwium wykładowego wraz z poprawą kolokwium laboratoryjnego dla grupy 4D2 odbędzie się we wtorek 6 września o godzinie 10:15 w sali E107. Zapraszam. Jednocześnie proszę, aby nie przysyłać poprawianych zadań laboratoryjnych. Zaliczenie laboratorium odbędzie się na podstawie kolokwium.

Dodano 31.08.2011
W sesji poprawkowej będę dostępny w dniach 1, 2, 5, 6, 7 września. Bardzo proszę o odebranie wpisów w pierwszym tygodniu sesji. W dniach 12-16 września nie będę dostępny ani osobiście ani poprzez internet.

Dodano 16.06.2011
dotyczy KCK Poprawa kolokwium wykładowego wraz z poprawą kolokwium laboratoryjnego dla grupy 4D2 odbędzie się 30 czerwca o godzinie 9:00 w sali E107. Zapraszam.

Dodano 10.06.2011
dotyczy PDSI Na stronie WWW umieszczono wyniki kolokwium. Z przyjemnością informuję, że wszyscy zaliczyli. Kolokwia będą do wglądu we wtorek podczas zajęć. Nie przewiduję terminu poprawy, ale możecie indywidualnie poprawić ocenę poprzez ustną odpowiedź (proszę umawiać się na dyżur).

Dodano 06.06.2011
Dotyczy KCK Informuję, że każdy z Was może poprawiać kolokwium z KCK, niezależenie od tego czy zaliczył, czy nie. Bardzo proszę o zgłaszanie do dnia 17.06.2011 chęci poprawy kolokwium. Termin i miejsce zostanie ustalone w zależności od liczby uczestników.

Regulamin laboratorium:

  1. Dozwolona jest nieobecność na dwóch zajęciach. Nieobecności można odrabiać w innym terminie (z inną grupą) po ustaleniu z prowadzącym. O większej ilości nieobecności będzie powiadomiony Kierownik Katedry.
  2. Ocena jest średnią ocen z poszczególnych ćwiczeń. Ćwiczenia należy oddawać systematycznie, a nie na końcu semestru. Zaliczenie ćwiczenia odbywa się poprzez przesłanie programu i odpowiedĽ ustną. Nadsyłane prace są monitorowane pod kątem plagiatowania, dlatego ćwiczenia należy wykonywać samodzielnie, bez pomocy kolegi czy gotowych procedur z internetu. Dozwolone jest wykonywanie ćwiczeń parami po uzgodnieniu z prowadzścym zajęcia.
  3. Ze względu na dużą ilość materiału sugeruję aby nie bawić się Internetem podczas zajęć.
  4. Proszę się o zachowanie porządku i czystości w sali.

Strona główna  |  Dla dyplomantów
English version