Strona główna  |  Doktorat  |  Publikacje  |  Jak zrobić doktorat 


Publikacje

Publikacje powstałe po doktoracie

  2015

 1. Lidia Jackowska-Strumiłło, Wojciech Bieniecki, Marwah Bani Saad A Web System for Assessment of Students' Knowledge 2015 8th International Conference on Human System Interactions (HSI) Warsaw Poland, 25-17 Jun 2015, pp. 20-26, ISBN 978-1-4673-6936-7
 2. 2014

 3. W. Bieniecki, S. Stoliński, M. Stasiak-Bieniecka Computer-aided recognition and assessment of sketched function graphs consisting of straight lines and parabolas using least-squares fitting, w. Współczesne zagadnienia modelowania matematycznego, red. Jan Sikora, Wydawnictwo Książkowe Instytutu Elektrotechniki, Warszawa 2014, pp. 79-80, e-ISBN 978-83-61956-34-1.
 4. S. Stoliński, W. Bieniecki Computer Aided Evaluation of Selected Examination Tasks From the Mathematics Using Generalized Hough Transform in: Modelling and Identification Algorithms for Emerging Applications in Data and Signal Processing, Lodz University of Technology, Monograph, Lodz 2014, pp.185-199
 5. Sebastian Stoliński, Wojciech Bieniecki, Magdalena Stasiak-Bieniecka: Computer Aided Assessment of Linear and Quadratic Function Graphs Using Least-squares Fitting , Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems pp. 651-658, ISSN 2300-5963, ISBN 978-83-60810-58-3, DOI: 10.15439/2014F365
 6. W. Bieniecki, Sz. Grabowski Various approaches to processing and analysis of images obtained from immunoenzymatic visualization of secretory activity with elispot method in: Computer Vision in Robotics and Industrial Applications, Eds D. Sankowski, J. Nowakowski pp. 475-512
 7. Sz. Grabowski and W. Bieniecki Tight and simple Web graph compression for forward and reverse neighbor queries Discrete Applied Mathematics Volume 163, Part 3, pp. 298-306
 8. 2011

 9. Sz. Grabowski and W. Bieniecki Merging adjacency lists for efficient Web graph compression. Man-Machine Interactions 2 AISC 103, pp.385-392, (2011).
 10. Sz. Grabowski and W. Bieniecki Tight and simple Web graph compression , arXiv:1006.0809v2 [cs.DS] 6 Sep 2011
 11. M. Sima, W. Bieniecki, Sz. Grabowski Web Graph Visualizer. Automatyka 15/3 (2011), pp. 259-270
 12. S. Stoliński, W. Bieniecki: The algorithms for automatic evaluation of selected examination tasks from the geometry. Automatyka 15/3 (2011), pp. 551-560
 13. S. Stoliński, W. Bieniecki Application of OCR systems to preprocessing and digitalization of paper documents. Information systems in management: Information and Communication Technologies for e-Business. WULS Press Warszawa 2011, pp. 102-111
 14. 2010

 15. S. Stoliński, W. Bieniecki Evaluation of selected examination tasks with aid of image processing and analysis Krajowa Konferencja Sieci i Systemy, Łódź, 2010.
 16. J. Stańdo and W. Bieniecki Ways of application of different information technologies in education on the example of mathematical emergency e-services Information systems in management VII. Warszawa 2010, pp. 71-77 WULS Press Warsaw 2010
 17. W. Bieniecki, J. Stańdo, S. Stoliński Information technologies in a process of examination in Poland Information systems in management VII. Warszawa 2010, pp. 29-39 WULS Press Warsaw 2010
 18. Sz. Grabowski i W. Bieniecki Tight and simple Web graph compression Proceedings of the Prague Stringology Conference 2010, pp.127 - 137.
 19. Sz. Grabowski, C. Draus, W. Bieniecki Recognizing non-translatable symbols in a multi-lingual computer-assisted translation system for DTP documents Automatyka 2010, rocznik 14, nr 3, pp. 555-561
 20. S. Stoliński, W. Bieniecki and J. Stańdo Automatic detection and evaluation of the spline function plot Automatyka 2010, rocznik 14, nr 3, pp. 591-597
 21. G. Nowak, Sz. Grabowski, C. Draus, D. Zarębski i W. Bieniecki Designing a computer-assisted translation system for multi-lingual catalogue and advertising brochure translations. Proceedings of the 6th International IEEE Conference MEMSTECH 2010, Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 175-180.
 22. W. Bieniecki, S. Stoliński, J. Stańdo: Automatic Evaluation of Examination Tasks in the Form of Function Plot Proceedings of the 6th International IEEE Conference MEMSTECH 2010, Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 140-143.
 23. 2009

 24. W. Bieniecki, J. Stańdo, S. Stoliński: Analiza wymagań dla systemu elektronicznego oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych. Automatyka 2009, pp. 1397-1406.
 25. W. Bieniecki , V. M. Martinez Gonzales, Sz. Grabowski: Fine-tuned spot detection on ELISPOT images (Precyzyjne wykrywanie plamek na obrazach ELISPOT). Automatyka 2009, pp. 781-793.
 26. K. Kościelska-Kasprzak, D. Drulis-Fajdasz, D. Kamińska, O. Mazanowska, M. Krajewska, W. Gdowska, W. Bieniecki, P. Chudoba, W. Polak, D. Janczak, D. Patrzałek, M. Klinger: Pretransplantation cellular alloreactivity is predictive of acute graft rejection and 1-year graft function in kidney transplant recipients. TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, 2009, vol. , no. 41, p. 3006-3008.
 27. K. Kościelska-Kasprzak, D. Drulis-Fajdasz, D. Kamińska, O. Mazanowska, M. Krajewska, W. Gdowska, W. Bieniecki, P. Chudoba, W. Polak, D. Janczak, D. Patrzałek, M. Klinger: Pre-transplant cellular alloreactivity is predictive of acute graft rejection and long term graft function in kidney transplant recipients TRANSPLANT INTERNATIONAL, 2009, vol. 22, pp. 17-17.
 28. K. Kościelska-Kasprzak, D. Drulis-Fajdasz, D. Kamińska, O. Mazanowska, M. Krajewska, W. Gdowska, W. Bieniecki, P. Chudoba, W. Polak, D. Janczak, D. Patrzałek, M. Klinger: Pre-Transplant Cellular Alloreactivity Is the Risk Factor for Acute Graft Rejection in Kidney Transplant Recipients AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION 2009 vol. 9 pp. 416-417.
 29. S. Stoliński, Sz. Grabowski, W. Bieniecki: On Efficient Implementations of Median Filters in Theory and in Practice (O efektywnych implementacjach filtrów medianowych w teorii i praktyce). AUTOMATYKA, 2009, s. 1021-1032.
 30. 2008

 31. Bieniecki Wojciech, Węgrzyn Michał, Grabowski Szymon, Kościeliska-Kasprzak Katarzyna, Drulis-Fajdasz Dominika, Mazanowska Oktawia, Klinger Marian: Zastosowanie algortmów progowania adaptacyjnego do segmentacji barwnych obrazów mikroskopowych. Automatyka 12/3 (2008), pp. 599-608.
 32. Bieniecki Wojciech, Gródecki Artur, Grabowski Szymon, Kościelska-Kasprzak Katarzyna, DRULIS-FAJDASZ Dominika, Mazanowska Oktawia, Klinger Marian: Zastosowanie algorytmu Hit-miss do segmentacji barwnych obrazów mikroskopowych w badaniu metodą ELISPOT. Automatyka 12/3 (2008), pp. 585-597.
 33. W. Bieniecki, M. Krupiński, Sz. Grabowski, K. Kościelska-Kasprzak, D. Drulis-Fajdasz, O. Mazanowska, M. Klinger Unsupervised two-color ELISPOT image segmentation based on k-means clustering Proceedings of International Conference TCSET'2008, Lviv-Slavsko, Ukraine 2008.
 34. 2007

 35. B. Paszkowski, W. Bieniecki, Sz. Grabowski: Preprocessing for real-time handwritten recognition Computer Recognition Systems, Advances in Soft computing, Springer-Verlag, 2007, pp: 470-476.
 36. W. Bieniecki, Sz. Grabowski, K. Kościelska-Kasprzak, D. Drulis-Fajdasz, O. Mazanowska, M. Klinger: An Algorithm for Smart ROI Detection in ELISPOT Examination Images . Materiały z XV Konferencji Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, październik 2007 pp.133-136.
 37. W. Bieniecki, Sz. Grabowski, W. Rozenberg: Image Preprocessing for Improving OCR Accuracy Proceedings of International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design, 2007. MEMSTECH 2007. pp. 75-80
 38. 2006

 39. Sz. Grabowski, W. Bieniecki: Simple techniques for plagiarism detection in student programming projects. XIV Konferencja Krajowa Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, październik 2006.
 40. W. Bieniecki, E. Kiedrzyńska: The study of requirements for the system of automatic measurement of vegetation cover in river catchments. Proceedings of International Conference TCSET'2006, Lviv-Slavsko, Ukraine 2006, pp. 355-356.

Publikacje związane z pracą doktorską

 1. W. Bieniecki New image processing algorithms in computer vision systems for pathomorphologic diagnostics Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 2006
 2. D. Wójcicki, W. Bieniecki, Sz. Grabowski, K. Kościelska-Kasprzak: Algorytmy przetwarzania wstępnego obrazów mikroskopowych w badaniu aktywności wydzielniczej limfocytów. Krajowa Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, październik 2005, pp. 573-580.
 3. W. Bieniecki, Sz. Grabowski: Wybrane zagadnienia przetwarzania i analizy obrazów mikroskopowych w diagnostyce medycznej, Zeszyt naukowy X Lat KIS.
 4. W. Bieniecki, Sz. Grabowski, D. Sankowski, K. Kościelska-Kasprzak, B. Bernat, M. Klinger: An Efficient Processing and Analysis Algorithm for Images Obtained from Immunoenzymatic Visualization of Secretory Activity. Proceedings of the 8th. International IEEE Conference CADSM 2005, Lviv-Polyana, Ukraine 2005, pp. 458-460.
 5. W. Bieniecki, Sz, Grabowski: Multi-pass approach to adaptive thresholding based image segmentation. Proceedings of the 8th. International IEEE Conference CADSM 2005, Lviv-Polyana, Ukraine 2005, pp. 418-423.
 6. W. Bieniecki, D. Sankowski, K. Kościelska-Kasprzak: System analizy obrazów uzyskiwanych w immunoenzymatycznej wizualizacji aktywności wydzielniczej limfocytów metodą ELISPOT. Automatyka, t. 8. z. 3. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2004, str. 63-71.
 7. W. Bieniecki, Oversegmentation avoidance in watershed-based algorithms for color images. Proceedings of International Conference TCSET’2004, Lviv-Slavsko, Ukraine, pp. 169-172.
 8. W. Bieniecki, Sz. Grabowski: Nearest Neighbor classifiers for color image segmentation. Proceedings of International Conference TCSET’2004, Lviv-Slavsko, Ukraine 2004, pp. 209-212.
 9. W. Bieniecki, J. Sekulska, Segmentacja i analiza obrazów mikroskopowych barwionych immunohistochemicznie, Automatyka, t. 7, zeszyt 3, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2003, str. 283-293.
 10. Sz. Grabowski, W. Bieniecki, A two-pass median-like filter for impulse noise removal in multi-channel images, KOSYR 2003, str. 195-200
 11. W. Bieniecki, Sz. Grabowski, J. Sekulska, A system for patomorphological microscopic image analysis, KOSYR 2003, str. 21-28
 12. W. Bieniecki, Image segmentation and recognition techniques for cytology, KOSYR 2003, str. 77-82
 13. W. Bieniecki, Sz. Grabowski, J. Sekulska, M. Turant, A. Kałużyński, Automatic segmentation and recognition of patomorphological microscopic images, CADSM'2003, luty 2003, Lviv Slavsko Conference, str.461-464
 14. Sz. Grabowski, W. Bieniecki, A two-pass median filter for impulse noise attenuation in color images, CADSM'2003, luty 2003, Lviv Slavsko Conference, str.101-104
 15. Sz. Grabowski, W. Bieniecki, Usuwanie szumu impulsowego w obrazach kolorowych przy użyciu zmodyfikowanego filtru medianowego, na X Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, październik 2002
 16. W. Bieniecki, Sz. Grabowski, J. Sekulska, A. Kałużyński, M. Turant, System przetwarzania patomorfologicznych obrazów mikroskopowych, na X Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, vol. 2 str. 485-499, Łódź, październik 2002
 17. W. Bieniecki, Sz. Grabowski, Automatyczna analiza ilościowa cytologicznych obrazów mikroskopowych, na Seminarium Słok czerwiec 2002, str. 85

Inne publikacje

 1. W. Bieniecki: Analiza wymagań dla metod przetwarzania wstępnego obrazów w automatycznym rozpoznawaniu tekstu. Bronisławów 2005.
 2. A. Ignaczak, W. Bieniecki: Projekt i wdrożenie usługi katalogowej Active Directory w banku, na XIII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, październik 2004.
 3. A. Kałużyński, I. Klimek, R. Ambroziak, W. Bieniecki, A. Kałużyńska, A. Kulig: Morphometric and ultrastructural investigations of the glomerular basement membrane in thin basement membrane disease in children. Abstracts: Symposium on Electron Microscopy, Poznań, 14-15 November, 2002. Polish Journal of Pathology 2003, 54 (1) Supplement, 9-10.
 4. L. Jackowska-Strumiłło, W. Bieniecki, T. Brożyński, System komputerowy do interaktywnego sprawdzania wiedzy studentów i intranecie, na X Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, październik 2002
 5. W. Bieniecki, Programowanie w Systemach Multimedialnych, Systemy i Technologie Telekomunikacji Multimedialnej przy Międzynarodowych Targach Intertelekom, Łódź 2000
 6. Zb. Lisik, W. Bieniecki, M. Kopeć, The Algorithms of 3-D Simulation of heat flow in electronic devices, Microtherm, Zakopane 1998
 7. W. Bieniecki, W. Gryglewicz-Kacerka, Statistical Analysis of the Laboratory Results, Computers in Medicine, Zakopane 1997
Strona główna  |  Doktorat  |  Publikacje  |  Jak zrobić doktorat 
English version